Na stránce, která zkoumá zdravotní studie https://www.cochrane.org/CD015017/IN...ating-covid-19
Jsem našel článek, ve kterém se uvádí (volně přeloženo):

U ambulantních pacientů v současné době existují důkazy s nízkou až vysokou mírou jistoty, že ivermektin nemá u osob s COVID-19 žádný příznivý účinek. Na základě důkazů s velmi nízkou mírou jistoty pro hospitalizované pacienty si stále nejsme jisti, zda ivermektin zabraňuje úmrtí nebo klinickému zhoršení či zvyšuje výskyt závažných nežádoucích účinků, zatímco pro hospitalizované pacienty existují důkazy s nízkou mírou jistoty, že nemá žádný příznivý účinek, pokud jde o klinické zlepšení, virovou clearance a nežádoucí účinky. O prevenci infekce SARS-CoV-2 ivermektinem nejsou k dispozici žádné důkazy. V této aktualizaci se jistota důkazů zvýšila díky kvalitnějším studiím zahrnujícím více účastníků. V souladu s živým přístupem tohoto přehledu budeme naše vyhledávání průběžně aktualizovat.