Čím je možné aktivovat vodný roztok chloritanu sodného?

Účinná látka MMS - oxid chloričitý vzniká sloučením vodného roztoku chloritanu sodného [24,5% chloritanu sodného (prášek) a 75,5% pitné vody.] a aktivátoru kterým může být ledacos.

Který aktivátor doporučuje Jim Humble, vynálezce MMS

(1) (preferred method) add 1 drop of 50% citric acid for each drop of MMS that is in your glass, swirl or shake to mix, wait 20 seconds, add 1/2 to 1 glass of water or juice and drink.
1) preferovaná metoda, přidejte 1 kapku 50% kyseliny citronové na každou kapku MMS, kterou jste kápli do sklenice, protřepte aby se obě kapky smíchaly a čekejte 20 sekund. Doplňte skleničku vodou nebo džusem tak, aby byla poloprázdná až plná a vypijte.


(2) add 5 drops of 10% citric acid for each drop of MMS in the glass, and then shake or swirl to mix, wait 3 minutes, add 1/2 to 1 glass of water or juice and then drink.
2) přidejte 5 kapek 10%ní kyseliny citronové na každou kapku MMS, kterou jste kápli do skleničky. Následně protřepte aby došlo ke smísení a čekejte 3 minuty. Doplňte skleničku vodou nebo džusem tak, aby byla poloprázdná až plná a vypijte.(3) add 5 drops of vinegar for each drop of MMS in the glass, shake or swirl to mix, wait 3 minutes, add 1/2 to 1 glass of water or juice and then drink.
3) přidejte 5 kapek vinného octa na každou kapku MMS, kterou jste kápli do skleničky. Následně protřepte aby došlo ke smísení a čekejte 3 minuty. Doplňte skleničku vodou nebo džusem tak, aby byla poloprázdná až plná a vypijte.


(4) add 5 drops of full strength lemon juice for each drop of MMS in the glass, shake or swirl to mix, wait 3 minutes, add 1/2 to 1 glass of water or juice and then drink.
4) přidejte 5 kapek šťávy vymačkané z citronu na každou kapku MMS kterou jste kápli do skleničky. Následně protřepte aby došlo ke smísení a čekejte 3 minuty. Doplňte skleničku vodou nebo džusem tak, aby byla poloprázdná až plná a vypijte.

Ohledně kapek se doporučuje začít 1+1 kapka (mms+aktivátor). Jim Humble zmiňuje že MMS v těle se ztrácí během 2 hodin, proto je vhodné častěji a mnší dávky, než velká dávka 1-2x denně.


-------------------

Který MMS aktivátor je tedy nejlepší použít?

- Kyselina citronová (C6H8O7), detaily na wikipedia
- vinný ocet
- citronová šťáva
- Hydrogensíran sodný (NaHSO4), kyselé pH vodných roztoků - detaily na wikipedia
- Kyselina chlorovodíková (HCl), silná kyselina, leptá - detaily na wikipedia
-