William Lyman a Steven Kaali z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku koncem roku 1990 zjistili, že použitím stejnosměrného proudu o nízkém napětí a extrémně slabém poudu lze inaktivovat HIV (virus AIDS) ve vzorku infikované krve. Virus se nemohl replikovat.

Jejich testy prokázaly, že proud v rozsahu 50-100 mikroampér nepříznivě ovlivňuje prakticky všechny složky viru HIV, zatímco normální krvinky zůstanou nedotčené. Viry nemohou vytvářet transkriptázu - enzym nezbytný k napadení lidské buňky. Tento jev se týká všech nitrobuněčných infekcí (nejen HIV), kdy se viry, jak už to název napovídá, replikují uvnitř živých (lidských) buňek.

Více o tom je v Nové Regeně, září 2015, strana 30. Bob Beck

Z-Technology s.r.o. by se mohla tohoto chytit a vyrobit přístroj fungující podle zjištění výše uvedených vědců.