Procházejí olivové oleje z pokrutin hydrogenací? Každý olej, který není označen "za studena lisovaný" nebo "extra panenský" může tím projít?
dělění oliv. olejů

Prý je možné že výrobci přimísí do oleje olej, který je hydrogenovaný. Takovéto částečně hydrogenované olejové směsi jsou prý zdravotně závadnější než plně hydrogenované oleje, nebo vůbec nehydrogenované.

"Trans-nenasycené mastné kyseliny, které vznikají při částečné hydrogenaci všech rostlinných olejů, podporují vznik srdečně-cévních onemocnění a diabetu II. typu. Některé studie poukazují i na souvislost se vznikem rakoviny. ..." Zdroj

citace z netu ohledně tématu:
"Hydrogenated fat is created by bubbling hydrogen through 250 to 400 degree hot vegetable oil in the presence of a metal catalyst, usually nickel or platinum. The process can take several hours." zdroj (Hydrogenovaný tuk je vytvořen probubláváním vodíku jedlým olejem zahřátým na teplotu 250 až 400 stupňů ... Proces může trvat několik hodin.)

"The oil from 100% pure cold pressed olives does have a long enough shelf life without hydrogenation, two to three years, because of its innate unaltered antioxidant content." zdroj (olej ze 100% za studena lisovaných oliv má dostatečně dlouhou trvanlivost bez hydrogenace, dva nebo tři roky kvůli nezměněným antioxidantům) poznámka: což mi přijde jako blbost, neupravené oleje za studena lis. se doporučuje spotřebovat do cca měsíce a udržovat v chladu)

"more solid the oil is, the more hydrogenated it is" (čím více je olej pevný, tím více je hydrogenovaný)

- paní z PREOL. a.s. mi napsala, že jejich řepkový olej není hydrogenovaný.