Zdroj článku: http://protiproud.parlamentnilisty.c...e-jiz-brzy.htm
Tento článek je zde pouze pro studijní účely, neslouží jako doporučení.

-------------------------

O Billu Hendersonovi jsme psali před několika dny. Již léta systematicky sbírá a třídí vědecké – ortodoxní i „méně ortodoxní“ – metody, které mají jedno společné: šetrně a reálně LÉČÍ rakovinu, aniž by současně zabily tělo, v němž se usídlila. V knize Vyhrajte svůj boj s rakovinou Bill Henderson osvětluje, co rakovina je, a shrnuje některé z desítek metod, které lidem doporučuje k uzdravení.Mezi těmito „protokoly“ je i slavná metoda dr. Budwigové, o níž jsme již na Protiproudu psali. „Divokej Bill“ se však zdaleka nezastavil jen u této – byť bezmála zázračné – metody.
O klasických léčebných „kúrách“ – tedy chemoterapii, ozařování a operacích, Bill Henderson říká, že z jeho zkušenosti jde o stejně barbarské postupy, jakými bylo pouštění žilou pacientům v 15. století, a že důvody existence této „léčby“ jsou výhradně politické. Nabízí proto jiná řešení.

A to i řešení pro pacienty, kteří chtějí zůstat uvnitř problematického systému klasické medicíny, jako je například tzv. Terapie potencování inzulinu (IPT – Insulin Potentiation Therapy). Funguje na bázi chemoterapie, která ovšem je mnohem lépe zacílená na rakovinné buňky. Podávání malých dávek inzulinu, sníží hladinu krevního cukru a „ošálí“ rakovinné buňky natolik, že otevřou své receptory, a mohou tak být lépe zlikvidovány. Sama chemoterapie může tak být šetrnější a přinášet menší „nepohodlí“ v podobě vedlejších účinků.Účinky jsou zásadně lepší, než u klasické chemoterapie. Nepodařilo se nám zatím zjistit, zda tuto terapii poskytuje či doporučuje některá z českých onkologických klinik. Pokud víme, byla zkoušena v Německu. Zjistíme-li pracoviště poskytujcí IPT v Čechách, napíšeme o tom.Je těžké nebýt nadšený, když víte, že něco skutečně funguje. Že něco prostého zachraňuje lidské životy, zatímco si rakovinový průmysl „jede“ kamsi do pekel svou cestou „rachotícího a páchnoucího soukolí“.Americká rakovinová asociace (ACS) pokládá IPT za experimentální léčbu, o níž nebylo publikováno v odborných časopisech dostatek informací na to, aby byla prohlášena za bezpečnou či efektivní. Podle Billa Hendersona a ze zkušeností jeho známých a pacientů (pokud se jim tak dá říkat, pan Henderson neustále zdůrazňuje, že sám neléčí, pouze radí a doporučuje) ovšem je obojí.Jenže i tak IPT, jak pan Henderson konstatuje, není ještě „léčba“, ačkoli její účinky na nádory jsou ohromující: pouhé "vyvraždění" rakovinných buněk nestačí. Proč? Abychom tuto otázku mohli zodpovědět, bude lepší dát nejprve slovo Hendersonově knize a zeptat se s ní: co je vlastně rakovina? Jak jí předcházet – a jak ji léčit?Co je vlastně rakovina? Reakce na okolí, nebo následek traumatu...

Bill Henderson píše: Diagnóza rakoviny děsí nás všechny. Nemám živější vzpomínku než pohled na tělo mé bývalé ženy zničené čtyřmi roky rakoviny, chemoterapie, operací a léků proti bolesti. Když se zjistilo, že má rakovinu, donutilo mě to hledat jisté odpovědi. Jak se s touhle nemocí můžeme šetrně vypořádat? Jak jí můžemepředejít? K obojímu potřebujeme nejprve pochopit, oč jde.Rakovina většinou vzniká z naší interakce s okolním světem. Asi jedna třetinapřípadů rakoviny diagnostikovaných v Evropě a ve Spojených státech má souvislost s užíváním tabáku. Tyto případy představují v USA více než 150 000 úmrtí ročně.Nesprávná volba stravy zaviní další třetinu případů, zvláště rakoviny žaludku a tlustého střeva. U štíhlejších lidí je riziko rakoviny prsu, prostaty a dělohy nižší. To patrně souvisí s tím, že tyto typy rakoviny souvisejí s vysokou hladinou pohlavních hormonů, estrogenu a testosteronu. Tyto hormony se ukládají v tuku.U lidí, kteří nadměrně pijí alkohol, zjišťujeme vyšší výskyt rakoviny ústní dutiny a jater. Nemoci z povolání, v nichž lidé přicházejí do styku například s asbestem aformaldehydem, odpovídají asi 5% veškerých případů rakoviny. Překvapivé je, že dědičnosti se přičítá jen asi 3% případů. Tam, kde se vyskytne více případů v jedné rodině, jde vždy o podobný způsob života – hlavně způsob stravování.Patrně nejdůležitější věc, kterou je třeba vědět, že ve většině případů se nemoc dostaví jako důsledek: 1) emočního traumatu, jako například dramatické ztráty dítěte nebo dlouhodobého stresu například v průběhu rozvodu, nebo 2) zánětu kořenových kanálků zubů. Obojí potlačuje imunitní systém a dovoluje rakovině (oportunistické nemoci) růst; a konečně 3) toho, co si vkládáme do úst – samozřejmě *****et a alkoholu, ale také potravin. Vařená strava nemá žádné enzymy a má jen velmi málo živin. Nedostatek živin a obrovské množství chemických látek ve veškerých potravinách prodávaných v supermarketech je naprosto skandální a způsobuje každoročně miliony úmrtí.


Čtěte ZDE: Bill Henderson zachraňuje tisíce životů a říká: Nebuďte obětí systému! Pokračování seriálu o šetrné a efektivní léčbě a prevenci rakoviny.

Rakovina není nemoc


Rakovina znamená růst tumorů. Tato kategorie zahrnuje širokou škálu toho, čemu doktoři říkají „nemoci“. Mezi ně patří rakovina lymfatického oběhu zvaná „lymfom“, rakovina související s krví jako „leukemie“ a rakovina kůže jako například „melanom“. Je zjevné, že ne všechny typy rakoviny znamenají tumory.Jak uvidíte dále, tvrdím, že rakovina, ani jiné degenerativní stavy, nejsou „nemoci“. Mnohem přesnější je říct, že jde o „reakci“. Obvykle je to reakce na životosprávu, kterou jste si zvolili v posledních několika letech. Tam, kde jde o emoční trauma nebo zánět kořenových kanálků, je příčinou téměř vždy strava.Asi 3–4 % všech případů rakoviny vyvolávají zděděné geny. Zbylých 96–97% je způsobeno kolapsem buněčné komunikace. Pokusy vysvětlit tento kolaps jsou velmi různé. Některá vysvětlení tvrdí, že „mikrobi“ uvnitř buněk vytvářejí rakovinné buňky, jiná hovoří o „volných radikálech“, které poškozují DNA, další o povlakunestravitelných bílkovin na buněčných membránách, další zmiňují elektrické napětí v buňkách, a opět jiná obviňují překyselení organismu. Jak sami vidíte, na přesné příčině se odborníci neshodnou.Jedna věc je však jistá: pokud je vaše tělo (obzvláště imunitní systém) dostatečnězdravé, aby odrazilo útok toxinů, které přijímá, nebo které se v něm usazují, nevyvolá to u vás reakci zvanou „rakovina“.Rakovina a DNA

Všechny typy rakoviny mají jeden společný rys, totiž poškození DNA v buněčném jádru. Tato chybná DNA se zdvojnásobuje při každém buněčném dělení. Tělo průměrného dospělého člověka se skládá přibližně ze 75 bilionů buněk. Ještě jednou, pro kontrolu: 75 000 000 000 000 buněk.99% buněk v našem těle jsou tak zvané „somatické“ buňky. Všechny, kromě buněk mozku a nervů, se v průběhu našeho života tisíckrát či statisíckrát obnoví. Za sedm let se v tomto procesu buněčného dělení a odumírání nahradí doslova všechny buňky našeho těla. Když se na to podíváme jinak, lze říct, že každý den je v našem těle nahrazeno asi 29 miliard buněk.Proč je to tak důležité? Protože při tom nevyhnutelně dochází k „chybám“, patrně v důsledku jedné z „příčin“ zmíněných výše. I kdyby se tyto chyby buněčné DNA vyskytly jen v 0,003% (tři tisíciny procenta) případů, znamená to, že vyprodukujemekaždý den milion rakovinných buněk. Což je patrně velmi střízlivý odhad. Miliarda rakovinných buněk je velká přibližně jako guma na tužce.Rakovinný nádor

Podívejme se na typický rakovinný nádor (tumor). Dejme tomu, že se vyskytuje v tlustém střevu. Tumor (symptom rakoviny) sestává z jistého počtu (obvykle miliard) rakovinných buněk obklopených tkání. Rakovinné buňky nemohou vytvářet tkáň. Ve skutečnosti jsou do docela „blbé“ buňky. Rakovinný tumor je „nouzová reakce“našeho těla na abnormální buňky, které se vymkly kontrole. Naše tělo se je snaží „obehnat zdí“ od ostatních buněk, aby minimalizovalo škody.Jenomže rakovinné buňky se nekontrolovaně dělí dál a tumor roste. V jistém okamžiku je tumor rozeznán vaším lékařem nebo vámi samými. Nahmatáte bulku nebo máte například nějaké abnormální krvácení či bolest. Váš onkolog v takovém případě obvykle provede nějaké „vyšetření“. Obvykle jde o biopsii. Biopsie znamená doslovaudělat do tumoru díru a nabrat vzorek buněk, které jsou uvnitř, a poté je poslat do laboratoře na rozbor. Co myslíte, je to zdraví prospěšné? Máte pravdu. Není to zdravé. Narušení integrity tkáně kolem tumoru často způsobí, že se rakovinné buňky začnou šířit. Kdyby nebylo této „procedury“, možná by zůstaly „uzavřeny“ uvnitř tumoru.Chirurgické odstranění tumoru má vždy stejný výsledek. Chirurg řekne: „vyndali jsme to všechno,“ ale ve skutečnosti odstranili většinu rakovinných buněk, zatímco některé při této „proceduře“ unikly. Takže je rozumné v každém případě odmítnout biopsii a chirurgický zákrok? Biopsii ano. Chirurgický zákrok ne. Jsou případy, kdy operace nebo zákrok „gamma nožem“, jehož cílem je rozrušit tumor, jsou nutné – jde například o některé nádory v mozku nebo v tlustém střevu.Chcete vědět, co bych udělal? Pokud by můj život nebyl v bezprostředním ohrožení, jednoduše bych se vyhnul jakékoli „proceduře“, která by mohla způsobit šíření (metastázování) rakovinných buněk. Vím, že tumor jen zřídka někoho zabije, ať už je maligní (rostoucí) nebo ne. Při dodržení životosprávy (viz Kapitola 5), která umožní dostat během šesti týdnů téměř jakýkoli nádor po kontrolu, je jen velmi zřídka nutné volit invazivní „procedury“.Volné radikály a rakovina

Volné radikály, jedna z nejběžnějších příčin rakovinného poškození DNA, jsou pod vaší kontrolou. Co jsou volné radikály? Každý den jich vytváříme nebo přijímáme miliony. Jsou to sloučeniny, které mají jeden volný elektron ve své atomové skladbě.Ať se snažíte sebevíc, volným radikálům se prostě nevyhnete. Jsou ve vašem těle a v atmosféře. Jsou výsledkem procesu, jímž vaše tělo štěpí potravu, kromě mnoha dalších příčin. Ale jsou také vytvářeny – a mohou být kontrolovány – životosprávou, rozhodnutími, která činíme den co den. Jaká rozhodnutí? Máte zájem o pár příkladů?
  • Kouření ze všech možných aktivit způsobuje vznik nejvíce volných radikálů. Nakonec množství volných radikálů překoná složitý obranný systém vašeho těla a vy, kuřák, dostanete rakovinu plic, rozedmu, srdeční chorobu či jednu z mnoha dalších nemocí.
  • Čím „horší“ tuk přijímáte, tím více volných radikálů si vytváříte. Obzvláště ničivé jsou transmastné kyseliny, které se hojně vyskytují ve „standardní americké dietě“ (SAD). McDonaldovské hranolky mají například ze všech potravin jednu z nejvyšších koncentrací transmastných kyselin.
  • Potrava a vitaminy a další doplňky stravy poskytují antioxidanty, které mohou volné radikály likvidovat po miliardách.
  • Všechna tato rozhodnutí mají kumulativní účinek – ať už v dobrém či špatném smyslu.

Kromě rakoviny způsobují volné radikály také senilitu, artritidu, tvrdnutí cév, a jak stárnete, i oslabování funkce imunitního aparátu.Pomozte svému imunitnímu systému: „třínohá stolička“ pro zdraví

Spousta studií provedených v posledních letech potvrzuje, že funkcí imunitního systému je prevence i léčení rakoviny. Skoro každý den je uveřejněna nějaká další studie, která hledá léky a očkování, jež povzbuzují schopnost imunitního systému porazit rakovinu. Jak uvidíme v kapitole 5, takové léky nejsou zapotřebí. Bylo prokázáno, že existuje více než desítka látek, které jsou netoxické a neškodné, když je užíváte, a které dokáží zvýšit schopnost vašeho imunitního systému, aby „uklidil“ abnormální rakovinné buňky.Ze všech rešerší, které jsem udělal, zcela jasně plyne, že většině typů rakoviny lze předcházet správnou stravou, potravinovými doplňky a cvičením. Každou z těchto tří složek si můžete představit jako nohu u třínohé stoličky. Pokud zanedbáte kteroukoli z nich, stolička se zbortí – vaše tělo zdegeneruje a vy onemocníte. Potravinové doplňky a dietetické pokyny probereme v této kapitole. Strava a cvičení jsou námětem jednotlivých brožurek připojených k této knize.[Poznámka: mnoho lidí mi tlumočilo svůj názor, že ta „stolička“ má ve skutečnosti ještě čtvrtou nohu. Říkají, že je to naše duchovní založení a že má pozitivní vliv na naše zdraví. Nechci vás ovlivňovat ani jedním ani druhým směrem. ]Léčení rakoviny

Takže shrnuto a podtrženo: RAKOVINA NENÍ „NEMOC. Jsou to prostě buňky vašeho vlastního těla, které začaly fungovat abnormálně v důsledku poškození jejich normální funkce. Kmenové buňky se množí mnohem rychleji než buňky rakovinné... takže rakovinné buňky nejsou dokonce ani nejrychleji se množící buňky ve vašem těle. Jsou to prostě jen abnormální buňky, které je třeba dostat pod kontrolu.Vaše tělo vytváří rakovinné buňky každý den, a po milionech. Váš normální mechanismus buněčné policie se o ně postará – až pak jednou to nedokáže. Potom je vám konečně diagnostikována rakovina. Trvalo to pravděpodobně celá léta, než se vaše rakovina rozvinula natolik, že ji bylo možno zjistit. Jestli chcete znát příčinu, pak dávejte vinu svému životnímu stylu. Když pochopíte tohle, bude vám také jasné, že léčení rakoviny je celoživotní proces. Jakmile máte rakovinu pod kontrolou nebo jste „v remisi“, což se životosprávou, kterou doporučuji, obvykle trvá jen pár týdnů, musíte pokračovat v boji správnou volbou životního stylu a posilovat svůj imunitní systém po celý zbytek života.Můžete se dívat na rakovinu jako na chronické onemocnění, něco jako hypertenze (vysoký krevní tlak), srdeční onemocnění nebo diabetes. Musíte udržovat své tělo ve skvělé kondici, aby mohlo bojovat s rakovinou. Nemůžete se prostě vrátit ke starému životnímu stylu a očekávat, že se vám rakovina vyhne.Jednotlivé metody: jak na rakovinu šetrně. A o novém zdraví v Protiproudu

Kromě zmíněné terapie potencování inzulinu obsahuje Hendersonova kniha Vyhrajte svůj boj s rakovinou asi dvacítku jím „prověřených“ samoléčebných metod: jde například o podávání tzv. beta-glukanů, vitamínových doplňků, změnu stravy (jeho shrnutí dietetických metod, kterými lze léčit rakovinu, stojí za přečtení), doplnění stravy o zelené obilí a enzymy, vyrovnání pH organismu, a další a další, které z důvodů prostoru zde nemůžeme nejen rozebírat, ale ani uvést, neboť by se tím Protiproud změnil v encyklopedii. Mezi těmito metodami zabírá přední místo užívání „budwigovského“ tvarohu se lněným olejem.Čtěte také: Léčivo, za které se nepořádají obludné růžové pochody: Německá vědkyně vynalezla již před lety úspěšný a jednoduchý lék na rakovinu. Protiproud přináší recept

Dejme opět slovo Billu Hendersonovi, který terapii dr. Budwigové přímo nadšeně doporučuje:
„Ustoupil jsem od svého názoru, že neexistuje univerzální léčba na všechny typy rakoviny? Ne. Ale rozhodně bych se na vašem místě zajímal o tuhle konkrétní terapii (dr. Budwigové, pozn. aut.). Jasně, že ano! Doufám, že mi už důvěřujete natolik, že víte, že bych nic nezdůrazňoval, kdybych nebyl absolutně přesvědčen, že byste to měli zkusit. Já to (tvaroh se lněným olejem, pozn. aut.) jím preventivně každý den.“Je těžké nebýt nadšený, když víte, že něco skutečně funguje. Že něco prostého zachraňuje lidské životy, zatímco si rakovinový průmysl „jede“ kamsi do pekel svou cestou „rachotícího a páchnoucího soukolí“. To je hlavní důvod, proč se soustavně snažíme seznamovat veřejnost s relativně jednoduchými a současně finančně nenáročnými metodami prevence a léčení řady "fatálních" chorob alespoň v nejobecnější podobě. Obrovský ohlas našich článků nás však vede dál:Řada v našich čtenářů by chtěla jít v této problematice více do hloubky, diskutovat ometodách, jejich ambicích a limitech, dostat se za hranice pouhé základní informace. Pro ty, kdo chtějí vědět více, připravujeme na stránkách Protiproudu zcela nový interaktivní formát alternativní péče o náš největší kapitál - zdraví. Nejde totiž jen o informace, ale především o to, jak s nimi v praxi zacházet. Již brzy vám to umožníme.Zatím všem přejeme pevné zdraví – a Bůh vás opatruj!