Je možné, že narcista je buď slepý k potřebám druhých a nebo má potíže navazovat nové vztahy.

Vznik:


"vzniká přílišnou nejistotou a emocionálním zraněním v ranné fázi dětství a má dospělého chránit před vždy-očekávaným zraněním a strachem."

"nevyrovnaná, excentrická rodinná výchova s nestálými vztahy a pravidly, kde se zdůrazňují hodnoty jako výjimečnost, předurčenost a nadřazenost členy rodiny či pacienta."

"Ve výchově se potom takový jedinec obvykle setkal buď s přemírou pozornosti a obdivu nebo jejich nedostatkem – naučil se pak obdiv vůči sobě stále vyžadovat, nebo si jej vydobýt, jestliže mu chyběl."

"Vzniká v raném dětství, pod tíhou opakovaného selhání, kdy si jedinec jako obranu vytvořil představu zidealizovaného Já. Další příčinou může být pocit nedostatečné péče, takovýto jedinec si vytvoří zdání vlastní soběstačnosti, jakožto obranu před světem. Ve skutečnosti však nemusí jít o skutečné zanedbávání péče ze strany rodiče, ale nenaplnění představ dítěte o takové péči. Častěji tento typ poruchy potkává chlapce."

"V základu Narcisovy struktury osobnosti tedy leží narušený a nízký pocit sebehodnoty pocházející z negativních dětských zážitků (nebo pocitů, že není bezpodmínečně příjmán svými rodiči), který se od malička naučil kompenzovat grandiózními představami o dokonalém a "nejdokonalejším" já. Tento idealizovaný sebeobraz mu je ochranou před konflikty vnějšího světa. Proto je snadno pochopitelné, proč je "Narcis" tak přecitlivělý na kritiku: napadá jeho idealizovaný sebeobraz, na němž stojí celá jeho domnělá existence jako hrad z písku. Kritika se pro "Narcise" rovná "duševnímu zemětřesení". Kritika jeho "já" otřásá základním kamenem, na kterém ve své imaginaci vybudoval celý život."


Změna:

"Je nutné podpořit jeho zdravou sebedůvěru."
"Narcis potřebuje cítit, že je milován"
"Narcis se musí během léčby vrátit ke svým skrytým zraněním a jejich hojením postupně zmírňovat svou zranitelnost a přecitlivělost. ... To se projeví jako vzrůstající schopnost dělat si legraci sám ze sebe."

Zdroje:

http://ografologii.blogspot.com/2008/06/narcismus.html
http://www.psychotesty.psyx.cz/texty...-osobnosti.htm
http://www.spektrumzdravi.cz/narcismus-a-vztahy
http://www.rehabilitace.info/nemoci/...cha-osobnosti/

-