Působí MMS proti virům, bakteriím, parazitům?

Třeba zde paní píše, že "CDS is not going to help with fleas = and probably not with tapeworms. These are multi-cellular creatures."
což volně přeloženo znamená, že oxic chloričitý (účinná látka MMS a CDS) nepůsobí na blechy a červy, že jsou vícebuňečné organismy..
Podle toho tedy nepůsobí na parazity, protože jsou to organismy.

Na co tedy působí?

Mám dojem, že v tomto videu (5:10) Jim Humble říká něco jako že oxid chloričitý oxiduje tu malárii čímž odebírá z jejího "těla" elektrony, čímž ji ničí.

"U bakterií pak útočí na permeabilní funkci cytoplazmatické membrány reakcí s proteiny a lipidy, které ji tvoří. ... zvýší propustnost membrány. Do bytu paní Bakterie se pak mohou dostat i nezvaní hosté. ... Článek v časopise Pharmaceutical Technology (2005,[20]) o použití ClO2 pro dekontaminaci zmiňuje 9 různých studií o úspěšném působení ClO2 proti nejrůznějším choroboplodným zárodkům v jídle, např. proti bakteriím salmonely."

"popsal mechanismus působení oxidu chloričitého na virus chřipky. ClO2 vyřadí z provozu hemaglutinin, což je jakýsi "náústek" díky němuž se vir dokáže navázat na hostitelskou buňku a infikovat ji. ... Chřipkový virus zbavený hemaglutininu ztrácí schopnost infikovat. ... zkoumal Ogata inhalaci ClO2 v plynné formě u krys ([16]). Zjistil, že už extrémně nízká koncentrace 0,03 ppm je dokáže před virem ochránit (tedy stejný výsledek jako u studie na myších)"
Zdroj předchozích 3 odstavců: https://schoupal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=369003

Tak by mě zajímalo co dalšího v těle ten oxid oxiduje?