Účinná látka MMS je oxid chloričitý (ClO2 - https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_chlori%C4%8Dit%C3%BD)
Je vidět, že tento plyn je výbušný, vysoce toxický T+, Nebezpečný pro životní prostředí (N)

Pravděpodobně desítky tisíc lidí slabý roztok vody s oxidem chloričitým pijí, koupou se v tom atd..

Přijde mi, že aby MMS člověk užíval je potřeba zjistit jestli i velmi slabé koncentrace oxidu chloričitého nemohou nějak tělo poškozovat, natolik aby to poškození tělo bez problému nedokázalo opravit. Je možné, že poškození je zanedbatelné a snadno zregenerovatelné ve srovnání s tím žádoucím účinkem, kterým je ničení virů, (špatných) bakterií, plísní - viz https://zforum.cz/f21/p-sobi-mms-cds...bakteriim-352/.

V tomto diskuzním tématu se chci dobrat toho jak zásadní je poškození těla při přijímání oxidu chloričitého v množství která se přijímají při užívání MMS podle návodů od Humbla, Calckera atd..

Citace:

limit FDA pro balenou vodu je 0.8 mg/l[4], při dlouhodobému vystavení se více než 10 mg/l je dávka na krysách smrtelná, nicméně pro lidi je teprve toxická a musel by to požít v opravdu velké dávce nad 250 mg/l.[5] Tzv. "Protokol 3000" má podle webů propagujících MMS koncentraci oxidu chloričitého až 24 ppm (24 mg/l), tzn. 30x překračující maximální povolený limit stanovený FDA.[6].
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miracl...ral_Supplement

Dle výzkumů je oxid chloričitý – ClO2 (MMS, CDS) toxický pro lidský organismus, až u dávek nad 24 mg ClO2 na litr vody! To znamená, že až při koncentraci CDS2 někde kolem 250 ppm. U MMS s hgs je to při 15 kapkách na dávku.
Zdroj: http://www.kanal22.cz/clanky/rozhovo...ilo-zivot.html

drop of MMS contains roughly 10 mg of sodium chlorite, which generates around 8 mg of chlorine dioxide. (překlad: kapka MMS obsahuje zhruba 10 mg chloritanu sodného který vytvoří přibližně 8 mg oxidu chloričitého)
Zdroj: https://sciencebasedmedicine.org/ble...what-ails-you/

Běžně se užívá roztok o koncentraci 25 - 100 ppm. Z 20 kapek lze teoreticky maximálně vygenerovat asi 130 mg oxidu chloričitého
Zdroj: http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/10006...ent-1328502244