Článek je převzat z https://web.archive.org/web/20180425...ne-vitamin-b17 a nemusí být pravdivý. Následuje článek:

Znáte vitamin B17? Možná jste o něm slyšeli pod jiným jeho jménem - Laetril.

Američané se k vitaminu B17 dostat nemohou, protože jej FDA v 70. letech stáhla z trhu a odstranila ho i z vitaminu v B-Complexu. Je nezákonné, aby kterýkoliv praktikující zdravotník tento vitamin podával pacientům. Semínka meruněk jsou tím nejlepším zdrojem B17, ale i ta byla odstraněna z regálů všech obchodů se zdravými potravinami a tržišť s přírodními produkty po celých USA.
Od roku 1977 se na vitaminu B17 dělal jen malý výzkum. Jakmile byl zakázán, byl zapomenut.

Podle výzkumů provedených před lety vědci v oboru výživy a medicíny, vitamin B17 je přirozenou sloučeninou obsahující kyanidovou skupinu, která uvolňuje svůj kyanidový obsah pouze v přítomnosti určité skupiny enzymů známých jako beta-glukosidázy čili glukuronidázy. Je zázračné, že takto skupina enzymů se nachází téměř výlučně v rakovinných buňkách. Pokud se vyskytnou jinde v těle, jsou doprovázeny větším množstvím jiného enzymu, rhodanázy, která má schopnost kyanid zneškodnit a přetvořit jej na zcela neškodné látky. Rakovinné buňky ale tyto ochranné enzymy nemají.Takže podle posledních vědeckých znalostí jsou rakovinné buňky vystaveny dvojí hrozbě: přítomností enzymu, který je vystaví kyanidu, a to při absenci jiného enzymu, který se nachází ve všech normálních buňkách, což vede k neúspěchu rakoviny při vlastní detoxikaci. Ponecháváme to na přírodě, aby poskytla takovou formu kyanidu, která dovede přirozeně zničit rakovinné buňky. Rakovinné buňky, které nejsou schopné odolat tomuto kyanidu, jsou tak zničeny, zatímco ne-rakovinné buňky kyanidem ohroženy nejsou a zůstanou tudíž nepoškozeny. Nikdy nepodceňujte potenciál svého těla.
Vitamin B17 se přirozeně nachází v mnoha potravinách. Jíte-li potraviny obsahující vitamin B17, vaše tělo už bude vědět, co s nimi dál. Všechna ostatní zvířata v přírodě to instinktivně dělají. Považujme to za přirozenou prevenci rakoviny, ale moderní medicína ji bohužel nepovoluje.


Ernst T. Krebs M.D. Sr. ze San Francisca hojivé vlastnosti vitaminu B17 objevil v roce 1923. Jeho synové Ernst T. Krebs PhD Jr. a Byrok Krebs M.D. s výzkumy svého otce pokračovali a v roce 1952 Laetril (B17) rafinovali s určením jeho výživových vlastností. Krebsové od svých výzkumů věřili, že rakovina není způsobena vnější narušitelskou silou, ale spíše funkčním selháním normálních mechanismů uvnitř samotného těla. Rakovinu identifikovali jako "onemocnění z nedostatku". Funkční selhání těla bylo podle jejich výzkumu důsledkem nedostatku určitých chemikálií nacházejících se v potravě, jako deficitní chemikálie konkrétně identifikovali vitamin B17 stejně jako nedostatek enzymů známých jako trypsiny vytvářené v pankreasu.


Krebsové objevili přirozenou bezlékovou metodu pomáhající s prevencí rakoviny. Ale jejich objevy nebyly původní. Už roky před jakoukoliv prací Dr. Krebsů Dr. George B. Wood a Fraklin Bache, M.D. vydali v roce 1833 referenční svazek, v němž popsali amygdalin odvozený od B17 jako běžné léčivo zabírající na širokou škálu chorob a poruch.

Jako o vitaminu B17 se rovněž mluví o nitrilosidu, což je základ pro Laetril, amygdalin a prunasin. Tyto spolu s pankreatickým enzymem trypsinem mohou vytvořit přirozenou bariéru proti růstu rakoviny. Pokud se pravidelně jí jídlo obsahující některý z těchto nitilosidů, tak může vlastní imunitní mechanismus těla bojovat s tvořícími se rakovinnými buňkami. Ale když se jídlo obsahující tyto kritické vitaminy pravidelně nekonzumuje (nebo nevyrábí), tak nemohou přirozené mechanismy tak účinně fungovat proti uchycujícím se faktorům zakořeňující se rakoviny a proti nesčetnému množství degenerativních onemocnění.


A právě k tomuto u dnešních lidských bytostí dochází. Nejenže rozvinuté společnosti mají životní prostředí zamořeny na nebezpečnou úroveň, ale také je více a více potravin přetvořeno tak, že už nejsou ve svém přirozeném stavu, vlastním přičiněním člověka. Ty moderní zmrazeně-vysušené, tukuprosté, cukru-prosté, bez-kalorické, k tělesné váze pozorné, k mikrovlnám vstřícné umělé potravní substituty nitrosidy neobsahují. Většina výrobců potravin ani neví, co to ty nitrosidy jsou. Nikdy v lidské historii nebylo umělé jídlo tak nasycené konzervačními činidly a nezdravými chemikáliemi převažujícími v potravním řetězci až do té míry jako dnes. Moderní výživa už není vyživující.
Koncem 70. let Dr. Harold W. Manner PhD, předseda katedry biologie na Loyla University v Chicagu v Illinois studoval celkovou hodnotu Laetrilu (B17). Jeho práce byla vysoce respektována a považována za první nezaujatou studii od dob Krebse ve 20. letech. Ten hlásil, že Latrile není téměř toxický.


Když Dr. Manner ve svém medicínském výzkumu použil Laetril spolu s vitaminem A a s trávicími enzymy, tak objevil, že došlo k stimulaci tvorby protilátek proti spontánní rakovině mléčné žlázy u jeho laboratorních myší. Studoval výsledky úplné regrese u 76 procent léčených myší s rakovinou mléčných žláz.
Dr. Manner věřil, že Latrile dosahuje nejlepších výsledků, když se užívá v souběhu s trávicími enzymy, tj. v tradiční vyvážené dietě a spolu s vitaminem A.


Žádný lékař neměl více klinických zkušeností s Laetrilem než Ernesto Contreras Sr. M.D. z Contreras Hospital v Tijuana v Mexiku, v bývalé nemocnici Oazy naděje. Dr. Contreras klinicky používal Letrile déle než čtyřicet let na tisících pacientů se smrtelnou diagnózou a dosahoval při tom působivých výsledků.
Jedním z pacientů Dr. Contrerase byl muž trpící těžkou rakovinou tlustého střeva. Při použití léčby Laetrilem v souběhu s detoxikačními protokoly a řádným doplňováním vitaminy byl Contreras schopen u tohoto svého pacienta zastavit postup rakoviny. Tento muž žil déle než patnáct let po své předpovězené smrti.
Následuje seznam potravin bohatých na vitamin B17:

 • Potočnice lékařská
 • Špenát
 • Bambusové výhonky
 • Výhonky vojtěšky
 • Výhonky čočky
 • Celé ořechy
 • Výhonky fazole mungo
 • Arašídy
 • Výhonky cizrny beraní
 • Jádra z jablka
 • Semínka z meruňkových pecekČeská Wikipedie o této látce ZDE.


Dr. Hull
Překlad: Miroslav Pavlíček