Máte zkušenosti s Bioptron lampou, případně se světelnou terapií BNM?

Podle prodejců by mělo tzv polarizované světlo působit na pokožku tak, že podporuje buněčné funkce. Výsledek tedy například detoxikace, regenerace kůže. Ovšem Jsou zde i námitky, že pokud dojde k uzdravení kůže, jde o placebo efekt a nebo příčina uzdravení je jinde.

Zde citace:

Studie vlivu polar. světla na tkáň
"Vedci se zpravidla nepouštejí
do financne a casove nárocných výzkumu, u nichž lze negativní
výsledek snadno predpovedet na základe existujících poznatku
(a do této kategorie nesporne patrí též „biologické efekty“
polarizovaného svetla pusobícího na tkáne a bunecné soubory,
které nevykazují potrebné predpoklady pro anizotropní
absorpci svetla
).
Pokud by se nekdo z nejruznejších pohnutek k podobnému
výzkumu prece odhodlal, pak sotva najde solidní odborný
casopis ochotný publikovat zprávu o tom, že se zjistilo,
že nereálné se ukázalo být skutecne nereálným. Z velice
prozaických duvodu proto nenacházíme v odborné literature
polemiky se studiemi bioptronových badatelu.
Neprímým argumentem zpochybnujícím výsledky
bioptronových badatelu (opet však dostatecne závažným
pouze pro ty, kdož jsou schopni kritického myšlení) je to, že
svetlo ruzné kvality, vcetne svetla polarizovaného, se využívá
v dynamicky rostoucím poctu fyzikálních metod sloužících
ke studiu vlastností živých bunek. Presto zatím nikdo
ze stovek vysoce kvalifi kovaných badatelu, kterí mimo jiné
touží najít cokoli, cím by se zapsali do ucebnic, nezaznamenal
žádné pozoruhodné fotoefekty
..." - Zpravodaj 3/2004, Sysifos, autorem je asi Jaromír Plášek, asi tento?

Pronikání polarizovaného světla do tkáně
"Experimentálne výsledky štúdie Ing. Igora Geyera a Ing. Jaroslava Oswalda z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky preukázali, že polarizované svetlo z červenej oblasti svetelného spektra (626 mn) generované biolampou Biostimul, preniká do živočíšneho tkaniva najhlbšie, a to až za hranicu 4,5 cm. Zelené (526 nm) a modré svetlo (472 nm) prenikalo taktiež do tkaniva, ale do menších hĺbok, ako svetlo červené. Hĺbka prieniku polarizovaného svetla závisí teda na vlnovej dĺžke a spôsobe jeho generovania."

------

Biolampa a rakovina
- "Nepoužívať biolampu na oblasť, kde vznikol nádor rakovina/. Inde bez obmedzení."
- "Použitie neodporúčame iba pacientom s rakovinou (len pod lekárskym dozorom, keďže zatiaľ nie sú overené poznatky o tejto terapii vo vzťahu k rakovinovému ochoreniu)"