Jaké jsou výhody/pozitiva a nevýhody/negativa řepkového oleje oproti ostatním rostlinným olejům?

VÝHODY

"rostlinný olej. Ideální je řepkový, který ostatně doporučují jako vhodný pro její výrobu cechovní normy Potravinářské komory ČR." ... "„Řepkový olej byl použit u všech vzorků. Je z hlediska výživy z běž- ně používaných tuků nejlepší a výhodný i z hlediska stability vůči žluknutí. Z pohledu druhu použité suroviny tedy již v podstatě není možné vylepšení,“ komentuje laboratorní výsledky Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy pražské VŠCHT." zdroj

"V porovnání s ostatními oleji má nejméně nasycených mastných kyselin a naopak patří k nejvýznamnějším zdrojům esenciálních omega-3 a omega-6 mastných kyselin." zdroj

Zde je vidět, že má dobrý poměr omega 3 a 6 a na http://www.ferpotravina.cz/olej/ je vidět že řepkové mají asi 7% nasycených kyselin, slunečnicové cca 11%, olivové cca 13%. Méně saturovaných(=nasycených) kyselin je lepší. viz video, čas 0:48.

NEVÝHODY

alergie na kvetoucí řepku: "Výsledky ukázaly velmi nízký výskyt alergie na pyl řepky (méně než 0,2%) kromě osob profesionálně exponovaných. Až na jednu výjimku šlo o osoby, které již měly diagnostikovánu atopii a alergii na jiné druhy pylů. ... Závěr: lidé, kteří si stěžují na zvýšený výskyt symptomů v době květu řepky byli jen vzácně na řepku skutečně alergičtí a jen méně než polovina z nich byli atopici." zdroj