Ztužování/hydrogenace tuku
Částečná tuhost tuků/olejů je dosažena částečnou hydrogenací což je změna oleje přidáním vodíkových atomů do jeho molekul. probíhá při varu oleje. Hydrogenací dochází ke ztužování oleje až do tuhého stavu

Proč jsou průmyslově vyráběné částečně ztužené tuky závadné?

Jsou téměř v každé průmyslově vyrobené potravině, například tyčinky:
castecne_ztuzene_tuky.jpg

citace z netu:
"nežádoucí jsou transkyseliny, které se vyskytují ve větším množství v některých výrobcích obsahujících průmyslově ztužené tuky"
"Trans-nenasycené mastné kyseliny, které vznikají při částečné hydrogenaci všech rostlinných olejů, podporují vznik srdečně-cévních onemocnění a diabetu II. typu. Některé studie poukazují i na souvislost se vznikem rakoviny. ... V současné době se od částečné hydrogenace, jako technologického postupu při ztužování olejů, upouští a zavádějí se metody nové." Zdroj
"“Numerous studies have found that trans fats raise our risk of heart disease,” said Mary Beth Sodus" (početné studie zjistily, že transmastné kyseliny zvyšují naše riziko srdečních problémů)