Vzorky testů, a synchrometr schéma dle Huldy Clark
Seznam sad:

Standart Test I 72 vzorků Container 1 of 2-organs, Pre-test
Standart Test II 33 vzorků for the Vegetative Reflex test VRT- Vegatest Dr.H.W Schimmel
Standart Test III 89 vzorků Container 1 of 2 nálezy - nemoci

-
Vitamíny, minerály 42 vzorků
Viry 70 vzorků
Mykozy 54 vzorků
Jedy a toxíny 60 vzorků
Bakterie a infekce 26 vzorků
-
Alergie 90 vzorků

Připadní zájemci o další informace pište na E-post: kahelli@seznam.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------