Všichni jsme si asi všimli, že jak klasická tak alternativní medicína nabízejí nepřeberné množství diagnostických metod. Mám i dojem, že čím složitější a záhadnější, tím více nabízené. Otázka je, zda také bezpečné a průkazné. V našich končinách je ale téměř zcela opomíjena jednoduchá termografie, která v mnoha zemích rychle zabírá přední pozice. Provádí se s použitím kvalitní diagnostické termokamery. Výstupem jsou snímky, jejichž rozborem se získají informace o rozdílném tepelném vyzařování tkání. Tak lze určí místa s patologickou změnou. Ložiska zánětů, bolesti, infekcí, nádory a pod. Metoda má výhodu v tom, že je bezpečná a neinvazivní, rychlá a jednoduchá. Změny ve tkáních odhalí i o několik let dříve než se z nich mohou stát například nádory. Proto se s výhodou používá třeba při prevenci rakoviny prsu. V mnoha případech termografie slouží, jako finální diagnostika. V některých jako doplňková nebo primární. Více konkrétních a podrobnějších informací je možné najít třeba zde: www.spin-imedis.cz