Trpěli jste předčasnou pubertou?

Údajně dívky, jsou ve stejném věky vyspělejší nevím z jakého důvodu, ale je to vědecky dokázané.

Měli jste předčasnou pubertu?